Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 53  pokazuj  pozycji

„Dostawa części oraz akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej, stołów rehabilitacyjnych oraz diatermii elektrochirurgicznej mono i bipolarnej wraz z resektoskopem bipolarnym (powtórka)” SZP.III.240/21/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 2022-08-05 16:52
„Dostawa drobnego sprzętu medycznego ,materiałów i papierów medycznych, materiałów biurowych, papieru, czajników, telefonów, krzeseł biurowych, wersalek, foteli, golarek medycznych oraz materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących(powtórka)” SZP.III.240/19/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2022-08-03 09:30
„Dostawa leków i sprzętu jednorazowego użytku w tym opasek (uzupełnienie) oraz kleszczyków chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/18/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 2022-07-28 13:37
Dostawa ciekłego azotu dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie SZP.III.240/22/22/P Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-22 11:48
„Dostawa i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn. „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/09/22/PN Postępowanie unijne Części: 2, 3 2022-07-19 12:57
„Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/16/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 2022-07-19 08:31
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej SZP.III.240/12/22/P Postępowanie krajowe Części: 69 2022-07-18 14:27
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej SZP.III.240/12/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 2022-07-08 12:23
„Dzierżawa lampy do tomografu komputerowego” SZP.III.240/20/22/P Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-08 08:26
Zakup zestawu do wykonywania procedur urologicznych, stołów rehabilitacyjnych oraz diatermii elektrochirurgicznej mono i bipolarnej wraz z resektoskopem bipolarnym. SZP.III.240/17/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-07-08 07:57
„Dostawa endoprotez i implantów oraz innych materiałów ortopedycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/14/22/PN Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2022-06-20 14:52
„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi" SZP.III.240/11/22/P Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-17 14:01
„Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/16/22/P Postępowanie krajowe Części: 5 2022-06-15 13:31
„Wymiana przewodu magistralnego instalacji wewnętrznej wody zimnej na parterze budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie" SZP.III.240/15/22/P Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-10 14:21
„Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/04/22/PN Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-05-30 14:28
„Dostawa stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/10/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-20 13:43
"Dostawa klipsownic, klipsów, siatek przepuklinowych i pisaka skórnego (powtórka), materiałów szewnych, leków i materiałów medycznych (uzupełnienie) oraz odczynników laboratoryjnych (powtórka)" SZP.III.240/05/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-04-29 11:37
„Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/08/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-04-08 09:10
„Dostawa sprzętu, w tym komputerowego oraz oprogramowania z usługą instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/03/22/PN Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-04-08 08:13
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala (w tym powtórka unieważnionych pakietów)”. SZP.III.240/07/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-04-07 13:55
„Dostawa leków i materiałów medycznych (uzupełnienie i powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/02/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2022-03-30 07:48
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala” III część SZP.III.240/30/21/PN Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-03-08 12:01
„Dostawa odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/28/21/PN Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2022-02-28 13:51
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/01/22/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-02-18 14:16
„Dostawa leków i materiałów medycznych (uzupełnienie) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” SZP.III.240/33/21/P Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 2022-02-02 13:37

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa