Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

SZP.III.240/09/21/P „Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji, środków czystościowo-dezynfekujących, narzędzi, wózków, materacy, kozetki i światłowodu (powtórka)”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-19 2021-05-28 08:30 --
SZP.III.240/05/21/P „Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-06-08 10:00 --
SZP.III.240/07/21/P „Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-14 2021-06-10 10:00 --
SZP.III.240/06/21/PN „Dostawa endoprotez i implantów oraz innych materiałów ortopedycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-06-02 10:00 --
SZP.III.240/02/21/PN „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, obłożeń oraz akcesoriów medycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-06-02 10:00 --
SZP.III.240/43/20/P Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-05 11:00 --
SZP.III.240/44/20/P „Dostawa leków i materiałów medycznych (powtórka i uzupełnienie) do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-29 11:00 --
SZP.III.240/29/20/P „Dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-26 11:00 --
SZP.III.240/24/20/P „Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu - Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu wsparcia podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, zakup Środków Ochrony Indywidualnej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem COVID-19” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-03 2020-08-05 11:00 --
SZP.III.240/12/20/P „Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rtg oraz adaptacja pomieszczeń, w których zainstalowany będzie aparat rtg (powtórka) oraz dostawa ureterorenoskopu i ureterorenofiberoskopu optycznego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-05 2020-07-14 11:00 --
SZP.III.240/14/20/P „Dostawa endoprotez i implantów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-07 2020-05-11 11:00 --
SZP.III.240/07/20/P „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz obłożeń do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-19 2020-04-21 11:00 --
SZP.III.240/45/19/P Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-02 2020-02-03 11:00 --
SZP.III.240/46/19/P „Świadczenie usług kompleksowych w zakresie: prace porządkowo – czystościowe, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece nad pacjentem w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-24 2020-01-28 11:00 --
SZP.III.240/43/19/P „Dostawa zestawu do wideodermatoskopii do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-04 2020-01-10 11:00 --
SZP.III.240/38/19/P „Dostawa odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-14 2019-12-19 11:00 --
SZP.III.240/36/19/P „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-II część” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-27 2019-10-30 11:00 --
SZP.III.240/30/19/P „Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rtg oraz adaptacja pomieszczeń, w których zainstalowany będzie aparat rtg”(powtórka) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-20 2019-10-24 11:00 --
SZP.III.240/29/19/P „Dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-20 2019-10-23 11:00 --
SZP.III.240/25/19/P „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-14 2019-09-17 11:00 --
SZP.III.240/17/19/P „Dostawa preparatów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą urządzeń dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-19 2019-07-24 11:00 --
SZP.III.240/14/19/P „Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rtg oraz adaptacja pomieszczeń, w których zainstalowany będzie aparat rtg” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-12 2019-07-31 11:00 --
SZP.III.240/07/19/P „Dostawa endoprotez i implantów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-04 2019-05-07 11:00 --
SZP.III.240/05/19/P Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-15 2019-04-17 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa