Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

SZP.III.240/10/22/P „Dostawa stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-13 2022-04-28 10:00 2022-05-20
SZP.III.240/05/22/P "Dostawa klipsownic, klipsów, siatek przepuklinowych i pisaka skórnego (powtórka), materiałów szewnych, leków i materiałów medycznych (uzupełnienie) oraz odczynników laboratoryjnych (powtórka)" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-21 2022-04-04 10:00 2022-07-08
SZP.III.240/08/22/P „Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-02 2022-03-18 10:00 --
SZP.III.240/02/22/P „Dostawa leków i materiałów medycznych (uzupełnienie i powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-14 2022-02-25 10:00 2022-05-04
SZP.III.240/04/22/PN „Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-09 2022-03-07 10:00 --
SZP.III.240/03/22/PN „Dostawa sprzętu, w tym komputerowego oraz oprogramowania z usługą instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-02 2022-03-07 09:00 --
SZP.III.240/01/22/P „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-14 2022-01-28 10:00 --
SZP.III.240/34/21/P „Objęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Infomedica, AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-29 2022-01-07 11:00 2022-01-24
SZP.III.240/29/21/PN „Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-20 2022-01-31 10:00 --
SZP.III.240/30/21/PN „Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala” III część Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-15 2022-01-17 10:00 2022-04-22
SZP.III.240/28/21/PN „Dostawa odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-08 2022-01-14 10:00 2022-04-22
SZP.III.240/31/21/P Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiorników na ciekły tlen medyczny dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-22 2021-12-03 10:00 2021-12-14
SZP.III.240/27/21/P „Dostawa rękawic do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-26 10:00 2022-01-25
SZP.III.240/25/21/PN „Dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, elektrod, siatek przepuklinowych, taśm przy nietrzymaniu moczu, zestawów do operacji bariatrycznych, zestawów do RIRS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2021-12-01 10:00 2022-04-20
SZP.III.240/23/21/P „Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej” - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-09 2021-09-22 09:00 --
SZP.III.240/17/21/P „Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-08 2021-09-27 10:00 2021-12-14
SZP.III.240/22/20/P "Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i akcesoriów medycznych (powtórka) oraz pasków do glukometrów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-03 2021-09-23 10:00 2021-11-26
SZP.III.240/19/21/PN „Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala” II część Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-27 2021-09-28 10:00 2022-02-17
SZP.III.240/18/21/P „Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej - powtórka" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-16 2021-08-25 10:00 --
SZP.III.240/13/21/P „Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób, w tym dzieci, środkami transportu sanitarnego oraz transport leków cytostatycznych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-28 2021-08-10 10:00 2021-10-04
SZP.III.240/16/21/PN „Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala" I część Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-23 10:00 --
SZP.III.240/14/21/P „Dzierżawa lampy do tomografu komputerowego” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-23 2021-07-06 09:00 --
SZP.III.240/10/21/P ,,Świadczenie usług cateringowych, polegających na zapewnieniu codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z uwzględnieniem diet i kaloryczności” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-07-09 10:00 2021-08-31
SZP.III.240/09/21/P „Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji, środków czystościowo-dezynfekujących, narzędzi, wózków, materacy, kozetki i światłowodu (powtórka)”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-19 2021-05-28 08:30 2021-08-31
SZP.III.240/07/21/P „Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-14 2021-06-10 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa